Välkommen till institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Vid institutionen bedriver vi forskning och undervisning på våra sex enheter: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Institutionen ger utbildning inom flera grundutbildningsprogram och är ansvarig för både Arbetsterapeutprogrammet, Fysioterapeutprogrammet och Tränarprogrammet. Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen kan du läsa på både kandidat-, magister- och masternivå utöver yrkesexamen. Tränarprogrammet kan du läsa på kandidat- och magisternivå. På Enheten för arbetsterapi kan du också läsa Magisterprogrammet i bildterapi.

Enheterna för geriatrik och rehabiliteringsmedicin är direkt anslutna till motsvarande klinik vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Enheten för rättsmedicin är knuten till Rättsmedicinalverket. Kurser inom dessa enheter ingår huvudsakligen i läkarprogrammet.

Enheter
ArbetsterapiFysioterapiGeriatrikIdrottsmedicinRehabiliteringsmedicinRättsmedicin

Fysisk aktivitet - från cell till prestation

Christer Malm tilldelades en professur i idrottsmedicin den 1 juli 2018.

Hans installationstal kommer att handla om fysisk aktivitet:

Människan har utvecklats för att ständigt vara i rörelse, och vi har en stor förmåga att anpassa oss till olika krav på styrka och uthållighet. För att mäta och förstå hur denna anpassning går till – och vilka kopplingar som finns mellan förändringar i cellen till prestation i arbete och idrott – krävs många, och ibland komplexa, analysmetoder.

Tekniska framsteg öppnar ständigt nya dörrar till framtidens kunskap om hälsa och prestation. Utmaningen ligger i att hitta nycklarna till dem.
I sin forskning kombinerar Christer Malm resultat från avancerade molekylärbiologiska analyser av vävnadsprover med mätningar av prestation.

Genom proteomiska metoder – det vill säga genom att studera samtliga proteiner i kroppen – undersöker han hur människan påverkas av träning. En framgångsrik metodutveckling, som kräver mindre ingrepp vid provtagning, öppnar möjligheter till att studera grupper som i dag är svåra att nå, exempelvis elit- idrottare och barn.

Christer Malms forskning används bland annat för att mäta de fysiska krav som ställs på brandmän, och ta fram nya metoder för att spåra doping med anabola steroider och blodtransfusioner.


Nyheter från institutionen

Arbetsterapeututbildning i Umeå fyller halvsekel

2018-09-19
I år är det 50 år sedan de första arbetsterapeuterna utbildades i Umeå. Därmed har Umeå haft utbildning under halva den tid som arbetsterapeut har funnits i världen som eget yrke.

Illegala vapen och självmord stora problem

2018-08-30
Bland dödliga skottskador utgör självmord den största gruppen i Sverige, följt av mord och dråp. Däremot är dödsolyckor till följd av misstag och vådaskjutningar ovanliga och har dessutom minskat så att de nu ligger nära nollvisionen. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.