Till umu.se

Välkommen till institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

På institutionen bedriver vi forskning och undervisning på våra sex enheter: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Institutionen ger utbildning inom flera grundutbildningsprogram och är ansvarig för både Arbetsterapeutprogrammet, Fysioterapeutprogrammet och Tränarprogrammet. Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen kan du läsa på både kandidat-, magister- och masternivå utöver yrkesexamen. Tränarprogrammet kan du läsa på kandidat- och magisternivå. På Enheten för arbetsterapi kan du också läsa Magisterprogrammet i bildterapi.

Enheterna för geriatrik och rehabiliteringsmedicin är direkt anslutna till motsvarande klinik vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Enheten för rättsmedicin är knuten till Rättsmedicinalverket. Kurser inom dessa enheter ingår huvudsakligen i läkarprogrammet.

Enheter
ArbetsterapiFysioterapiGeriatrikIdrottsmedicinRehabiliteringsmedicinRättsmedicin

Nyheter från institutionen

Träning under menstruationscykelns första halva ger bättre effekt

2016-09-20
Forskning vid Umeå universitet ger nya insikter i när under menstruationscykeln det är fördelaktigt att periodisera sin styrketräning. Resultaten visar att träning som koncentreras under menstruationscykelns två första veckor har bättre effekt på muskelkraft, muskelstyrka och muskelmassa. Studien in...

SVT: Mens kan påverka musklerna positivt

2016-09-12
SVT Västerbotten uppmärksammade nyligen forskning från Umeå universitet som undersökt vilken effekt menstruationen har på kroppen vid styrketräning. Forskningsresultaten presenteras i den doktorsavhandling som Lisbeth Wikström-Frisén, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, kommer att ...

Experter föreläser på Fysioterapins Dag – 8 september

2016-09-05
På Internationella Fysioterapins Dag, torsdagen den 8 september, kommer rikskända specialister på träning att föreläsa för studenter, kollegor och allmänheten i Vårdvetarhusets aula, Umeå universitet. Förutom Umeåforskare bjuder förmiddagsprogrammet på föreläsningar av Stefan Thomson, som är fysträn...


Sidansvarig: Britt-Marie Eliasson
2015-06-08

Utskriftsversion