Till umu.se

Välkommen till institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

På institutionen bedriver vi forskning och undervisning på våra sex enheter: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Institutionen ger utbildning inom flera grundutbildningsprogram och är ansvarig för både Arbetsterapeutprogrammet, Fysioterapeutprogrammet och Tränarprogrammet. Arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen kan du läsa på både kandidat-, magister- och masternivå utöver yrkesexamen. Tränarprogrammet kan du läsa på kandidat- och magisternivå. På Enheten för arbetsterapi kan du också läsa Magisterprogrammet i bildterapi.

Enheterna för geriatrik och rehabiliteringsmedicin är direkt anslutna till motsvarande klinik vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Enheten för rättsmedicin är knuten till Rättsmedicinalverket. Kurser inom dessa enheter ingår huvudsakligen i läkarprogrammet.

Enheter
ArbetsterapiFysioterapiGeriatrikIdrottsmedicinRehabiliteringsmedicinRättsmedicin

Nyheter från institutionen

VK: Onödiga skador hos äldre kan bli färre

2017-03-03
En grupp forskare vid Umeå universitet beskriver i en debattartikel vad som måste göras för att minska skaderisken för gamla personer. "En kraftfull satsning på att förhindra fallskador hos gamla ökar chanserna att Västerbottens läns landsting når djärva mål att 2020 ha världens friskaste befolkning...

En hög konditions skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom kan vara ärftlig

2017-02-08
Låg kondition och fetma hos unga män är kopplat till högre risk för hjärt-kärlsjukdom senare i livet och för tidig död. En studie med unga män visar att hög kondition är kopplat till en lägre risk för både hjärt-kärlsjukdom och tidig död, men den kan inte kompensera för risker associerade med fetma....

Ungdomar, fysisk aktivitet och tävlingsidrott i fokus

2017-01-26
Hur ser skadescenariot ut bland idrottsgymnasiernas elitsatsande ungdomar? Hur påverkar ålder operationsmetoder och rehabilitering när det gäller korsbandsskador? Ungdomar, fysisk aktivitet och tävlingsidrott är temat för ett nationellt idrottsmedicinskt möte hålls i Umeå 11-13 maj.


Bild: Britt-Marie Eliasson

Kontaktinformation

Department of Community Medicine and Rehabilitation
901 87 Umeå 

Besöksadress
Vårdvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-580 93

Kontaktformulär

Kalendarium

Till kalendariet