Till umu.se

För våra anställda

Vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Maria Wiklund och Ulla Nygren utsetts att vara ansvariga för likabehandlingsfrågor. Utgångspunkten för arbetet med likabehandling vid Umeå universitet är att alla anställda och studenter ska ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor vid Umeå universitet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder

Samarbetsyta för institutionen

För aktuella dokument gemensamma för institutionen, t.ex. verksamhetsberättelse, se Aurora.


Natur

Bild: Wilhelmina Schedin