Våra enheter

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering består av sex olika enheter. Följ länkarna till respektive enhets webbplats.

Arbetsterapi
Fysioterapi
Geriatrik
Idrottsmedicin
Rehabiliteringsmedicin
Rättsmedicin


Björkstam

Bild: Michael Nordvall