Till umu.se

Välkommen till enheten för arbetsterapi!

Arbetsterapi handlar om att möjliggöra meningsfulla och viktiga aktiviteter i vardagen för personer i alla åldrar och det med hjälp av många olika strategier.

En arbetsterapeut jobbar med att utreda personers aktivitetssituation och utformar i nära samarbete med personerna insatser som bidrar till att göra värdefulla aktiviteter och delaktighet möjlig.

På enheten kan du läsa Arbetsterapeutprogrammet, både som kandidatprogram och på magister- och masternivå. Du kan också läsa Magisterprogrammet i bildterapi.

Läs mer om Arbetsterapeutprogrammet

Läs med om Magisterprogrammet i bildterapi

InterAKTIVITET i smarta miljöer

Välkommen till mini-mässa!

50 studenter från kursen Interaktivitet i smarta miljöer har jobbat ihop med 25 arbetsterapistudenter kring utmaningar som ergonomi i fabriksmiljö, coaching i det dagliga livet för personer med kognitiva nedsättningar och interaktiva stöd i hemmiljö för äldre.

Den 9 januari blir det en heldag där studenterna presenterar sina designskisser och andra resultat i Fokusmiljön i MIT-huset. Där presenteras bl.a. hur augmented reality kan stödja medicinering, sensorer i kläder kan signalera hög belastning vid svetsarbete och hur en social robot är ett sällskap i köket.

Välkomna!

Se utförligare program


Nyheter från institutionen

Ny partner i forskarskola om åldrande och hälsa

2018-02-08
Umeå universitet har ansökt om och blivit antaget som partneruniversitet till en tvärvetenskaplig, nationell forskarskola om åldrande och hälsa - SWEAH.

Skallskada ökar demensrisk efter 30 år

2018-01-30
En traumatisk hjärnskada efter till exempel slag mot huvudet ger en förhöjd risk att insjukna i demens så länge som 30 år efter själva skadan. Det visar en ny studie vid Umeå universitet där forskarna har följt sjukdomshistorien för 164 000 personer som drabbats av skallskador.

Kliniska forskare får WCMM-medel för postdoktoral meritering

2018-01-19
Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, har beviljat 11 läkare tidigt i den kliniska karriären 4-åriga forskningsförordnanden (50 procent) med/eller driftstöd á 2 miljoner kronor.


Vårdvetarhuset i sommarskrud

Bild: Wilhelmina Schedin

Kontaktinformation

Enheten för arbetsterapi
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Vårdvetarhuset

Tel:  090-786 98 96

Fax:  090-786 92 67

Kontaktformulär

Kalendarium

Till kalendariet