Till umu.se

Välkommen till enheten för arbetsterapi!

Arbetsterapi handlar om att möjliggöra meningsfulla och viktiga aktiviteter i vardagen för personer i alla åldrar och det med hjälp av många olika strategier.

En arbetsterapeut jobbar med att utreda personers aktivitetssituation och utformar i nära samarbete med personerna insatser som bidrar till att göra värdefulla aktiviteter och delaktighet möjlig.

På enheten kan du läsa Arbetsterapeutprogrammet, både som kandidatprogram och på magister- och masternivå. Du kan också läsa Magisterprogrammet i bildterapi.

Läs mer om Arbetsterapeutprogrammet

Läs med om Magisterprogrammet i bildterapi

Brännboll och integration i studentprojekt

Två studenter från Arbetsterapeutprogrammet, Matilda Jönsson och Ida Markström, håller på med ett projekt med fokus på förändringsarbete.  Studenterna har engagerat ensamkommande flyktingar vid två HVB-hem i Nordmaling att vara med och träna brännboll. Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och främja integration hos ensamkommande ungdomar i åldern 16-18 år.

Nordmalings kommun och två HVB-hem medverkar i projektet, som fått fantastiskt gensvar. Förutom att de ensamkommande ungdomarna träffas och tränar deltar de i workshops om samarbete, socialt samspel, förhållningssätt och bemötande. Sociala aktivteter som fika och grillstunder ingår också.

Uppslutningen från de ensamkommande flyktingarna har varit över förväntan. Man hade kalkylerat med tolv ungdomar, men det blev nästan trettio som dök upp!

Matilda och Ida har även fått positivt gensvar från andra studenter på arbetsterapeutprogrammet, som också de startat olika projekt som ska bidra med nytänkande när det gäller arbetsterapi och människors välbefinnande.


Nyheter från institutionen

8 nya platser på läkarprogrammet 2018

2017-09-21
Regeringen satsar i höstbudgeten på att bygga ut landets läkarprogram. Umeå universitet får 8 av de 40 nybörjarplatser som inrättas på läkarprogrammen nästa år.

Prisat abstrakt om KOL-vård

2017-09-19
Sara Lundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, har tilldelats ett resestipendium för bästa abstrakt. Det skedde i samband med ERS, European Respiratory Society, internationella kongress i Milano 9-13 september.

Fysioterapeuter fick pris på världskongress

2017-09-12
Under WCPT:s kongress i Sydafrika i somras, prisades tre svenska fysioterapeuter för sin forskning. En av dem är Sebastian Buck som var forskaraspirant på Umeå universitet under sitt sista år på grundutbildningen.