Till umu.se

Välkommen till enheten för arbetsterapi!

Arbetsterapi handlar om att möjliggöra meningsfulla och viktiga aktiviteter i vardagen för personer i alla åldrar och det med hjälp av många olika strategier.

En arbetsterapeut jobbar med att utreda personers aktivitetssituation och utformar i nära samarbete med personerna insatser som bidrar till att göra värdefulla aktiviteter och delaktighet möjlig.

På enheten kan du läsa Arbetsterapeutprogrammet, både som kandidatprogram och på magister- och masternivå. Du kan också läsa Magisterprogrammet i bildterapi.

Läs mer om Arbetsterapeutprogrammet

Läs med om Magisterprogrammet i bildterapi

Brännboll och integration i studentprojekt

Två studenter från Arbetsterapeutprogrammet, Matilda Jönsson och Ida Markström, håller på med ett projekt med fokus på förändringsarbete.  Studenterna har engagerat ensamkommande flyktingar vid två HVB-hem i Nordmaling att vara med och träna brännboll. Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och främja integration hos ensamkommande ungdomar i åldern 16-18 år.

Nordmalings kommun och två HVB-hem medverkar i projektet, som fått fantastiskt gensvar. Förutom att de ensamkommande ungdomarna träffas och tränar deltar de i workshops om samarbete, socialt samspel, förhållningssätt och bemötande. Sociala aktivteter som fika och grillstunder ingår också.

Uppslutningen från de ensamkommande flyktingarna har varit över förväntan. Man hade kalkylerat med tolv ungdomar, men det blev nästan trettio som dök upp!

Matilda och Ida har även fått positivt gensvar från andra studenter på arbetsterapeutprogrammet, som också de startat olika projekt som ska bidra med nytänkande när det gäller arbetsterapi och människors välbefinnande.


Nyheter från institutionen

Praktiskt stöd för återgång till arbete

2017-11-23
Att komma tillbaka till jobbet efter utmattning, psykisk ohälsa eller långvarig smärta kan kännas svårt för både den som drabbats och för arbetsgivaren. Nu har en praktisk handledning vid återgång till arbete tagits fram av forskare vid Umeå universitet.

Arbetsgivare får hjälp att hjälpa utbrända

2017-11-10
Det är arbetsplatsen som måste åtgärdas för att personer med utmattningssyndrom ska kunna komma tillbaka. Arbetsgivare behöver konkret hjälp och praktiska redskap, säger Therese Eskilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, till SVT Västerbotten. Hon har utarbetat en metodbok som ...

Umeåprofessor ska leda vetenskapligt programråd i världsförbund för fysioterapi

2017-11-06
Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, blev nyligen vald till att som ordförande leda det internationella vetenskapliga programrådet inför nästa världskongress för World Confederation for Physical Therapy (WCPT).


Vårdvetarhuset i sommarskrud

Bild: Wilhelmina Schedin

Kontaktinformation

Enheten för arbetsterapi
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Vårdvetarhuset

Tel:  090-786 98 96

Fax:  090-786 92 67

Kontaktformulär

Kalendarium

Till kalendariet