Välkommen till enheten för arbetsterapi!

Arbetsterapi handlar om att möjliggöra meningsfulla och viktiga aktiviteter i vardagen för personer i alla åldrar och det med hjälp av många olika strategier.

En arbetsterapeut jobbar med att utreda personers aktivitetssituation och utformar i nära samarbete med personerna insatser som bidrar till att göra värdefulla aktiviteter och delaktighet möjlig.

På enheten kan du läsa Arbetsterapeutprogrammet, både som kandidatprogram och på magister- och masternivå. Du kan också läsa Magisterprogrammet i bildterapi.

Läs mer om Arbetsterapeutprogrammet

Läs mer om Magisterprogrammet i bildterapi

Nyheter från institutionen

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

bjorkloven.com: Fys- och målvaktstränare till juniorerna

2018-06-01
Joakim Lehto, student vid Tränarprogrammet med inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet, är klar som fys- och målvaktstränare för Bjöklövens U16 upp till J20. Till hösten påbörjar Joakim sitt tredje läsår vid sitt utbildningsprogram.

Projektarbeten presenterades för allmänheten

2018-05-30
Arbetsterapeutstudenter presenterade i slutet av maj i en galleria i Umeå, sina avslutande projekt innan examen. De fem innovations- och förändringsprojekten spände brett, från 3d-teknik till friluftsaktiviteter för personer med neurologiska skador och sjukdomar.