50-årsjubileum för Arbetsterapeututbildningen i Umeå

Arbetsterapeutbildningen i Umeå firar 50 år den 21 september 2018.

Till jubileumsfirandet kommer faktiskt så många som elva av de som gick den allra första utbildningen!

Program för jubileumsfirande

Anmälan till jubileumsfirande görs till at-jubel@umu.se