Till umu.se

Välkommen till enheten för fysioterapi!

Fysioterapi handlar om att arbeta för att främja hälsa genom att uppmuntra till rörelse. Ur ett hälsoperspektiv ses människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet.

Som fysioterapeut kan du arbeta med människor i alla åldrar och inom många olika områden i samhället, både inom offentlig och privat verksamhet. Arbetsuppgifterna kan innebära preventiva insatser, rehabilitering, utbildning och konsultuppdrag.

På enheten kan du läsa Fysioterapeutprogrammet, där du kan ta ut både kandidat- och yrkesexamen efter tre år, och magister- och masterexamen efter fyra respektive fem år. Många års kvalitetssatsningar har lett till att fysioterapeututbildningen i Umeå erhållit högt betyg för mycket god kvalitet i en landsomfattande utvärdering genomförd av Universitetskanslerämbetet.

Läs mer om fysioterapeutprogrammet här

Ny avhandling i fysioterapi

Fredag 20/10 försvarar Anna Stecksén sin avhandling.

Anna Stecksén spikar sin avhandling

Avhandlingen har titeln  "Stroke Thrombolysis on Equal Terms? Implementation and ADL Outcome".

Disputationen äger rum fredag 20 oktober kl. 9.00 i Aulan, Vårdvetarhuset. Opponent är Anna-Karin Welmer, Karolinska Institutet.Nyheter från institutionen

Praktiskt stöd för återgång till arbete

2017-11-23
Att komma tillbaka till jobbet efter utmattning, psykisk ohälsa eller långvarig smärta kan kännas svårt för både den som drabbats och för arbetsgivaren. Nu har en praktisk handledning vid återgång till arbete tagits fram av forskare vid Umeå universitet.

Arbetsgivare får hjälp att hjälpa utbrända

2017-11-10
Det är arbetsplatsen som måste åtgärdas för att personer med utmattningssyndrom ska kunna komma tillbaka. Arbetsgivare behöver konkret hjälp och praktiska redskap, säger Therese Eskilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, till SVT Västerbotten. Hon har utarbetat en metodbok som ...

Umeåprofessor ska leda vetenskapligt programråd i världsförbund för fysioterapi

2017-11-06
Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, blev nyligen vald till att som ordförande leda det internationella vetenskapliga programrådet inför nästa världskongress för World Confederation for Physical Therapy (WCPT).

Aktuellt

Umeå-studie i fysioterapi topprankas

Umeå-studie i fysioterapi topprankas

Erik Rosendahl och medarbetare vid Umeå universitet ligger bakom en av världens 15 mest betydelsefulla fysioterapistudier genom tiderna. Artikeln, som handlar om hur intensiv träning påverkar äldre människors balans och styrka, anses ha stor betydelse för att utveckla ämnet fysioterapi.


Vårdvetarhuset

Bild: Mikael Lundgren

Kontaktinformation

Enheten för fysioterapi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Vårdvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-580 93

Kalendarium

Till kalendariet