Välkommen till enheten för fysioterapi!

Fysioterapi handlar om att arbeta för att främja hälsa genom att uppmuntra till rörelse. Ur ett hälsoperspektiv ses människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet.

Som fysioterapeut kan du arbeta med människor i alla åldrar och inom många olika områden i samhället, både inom offentlig och privat verksamhet. Arbetsuppgifterna kan innebära preventiva insatser, rehabilitering, utbildning och konsultuppdrag.

På enheten kan du läsa Fysioterapeutprogrammet, där du kan ta ut både kandidat- och yrkesexamen efter tre år, och magister- och masterexamen efter fyra respektive fem år. Många års kvalitetssatsningar har lett till att fysioterapeututbildningen i Umeå erhållit högt betyg för mycket god kvalitet i en landsomfattande utvärdering genomförd av Universitetskanslerämbetet.

Läs mer om fysioterapeutprogrammet här

Nyheter från institutionen

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

bjorkloven.com: Fys- och målvaktstränare till juniorerna

2018-06-01
Joakim Lehto, student vid Tränarprogrammet med inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet, är klar som fys- och målvaktstränare för Bjöklövens U16 upp till J20. Till hösten påbörjar Joakim sitt tredje läsår vid sitt utbildningsprogram.

Projektarbeten presenterades för allmänheten

2018-05-30
Arbetsterapeutstudenter presenterade i slutet av maj i en galleria i Umeå, sina avslutande projekt innan examen. De fem innovations- och förändringsprojekten spände brett, från 3d-teknik till friluftsaktiviteter för personer med neurologiska skador och sjukdomar.

Aktuellt

Umeå-studie i fysioterapi topprankas

Umeå-studie i fysioterapi topprankas

Erik Rosendahl och medarbetare vid Umeå universitet ligger bakom en av världens 15 mest betydelsefulla fysioterapistudier genom tiderna. Artikeln, som handlar om hur intensiv träning påverkar äldre människors balans och styrka, anses ha stor betydelse för att utveckla ämnet fysioterapi.