Till umu.se

Välkommen till enheten för fysioterapi!

Fysioterapi handlar om att arbeta för att främja hälsa genom att uppmuntra till rörelse. Ur ett hälsoperspektiv ses människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet.

Som fysioterapeut kan du arbeta med människor i alla åldrar och inom många olika områden i samhället, både inom offentlig och privat verksamhet. Arbetsuppgifterna kan innebära preventiva insatser, rehabilitering, utbildning och konsultuppdrag.

På enheten kan du läsa Fysioterapeutprogrammet, där du kan ta ut både kandidat- och yrkesexamen efter tre år, och magister- och masterexamen efter fyra respektive fem år. Många års kvalitetssatsningar har lett till att fysioterapeututbildningen i Umeå erhållit högt betyg för mycket god kvalitet i en landsomfattande utvärdering genomförd av Universitetskanslerämbetet.

Läs mer om fysioterapeutprogrammet här

KOLwebben - en peppande webbplats

Personer med KOL mår bra av fysisk aktivitet, men endast en halv procent av dem deltar i rehabilitering på sjukhus.

Karin Wadell och hennes kollegor har tillsammans med personer med KOL, deras anhöriga, personal inom primärvården samt forskare inom KOL-området utvecklat KOLwebben - en webbplats som fungerar som stöd för både patienter och vården.

Läs mer


Nyheter från institutionen

8 nya platser på läkarprogrammet 2018

2017-09-21
Regeringen satsar i höstbudgeten på att bygga ut landets läkarprogram. Umeå universitet får 8 av de 40 nybörjarplatser som inrättas på läkarprogrammen nästa år.

Prisat abstrakt om KOL-vård

2017-09-19
Sara Lundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, har tilldelats ett resestipendium för bästa abstrakt. Det skedde i samband med ERS, European Respiratory Society, internationella kongress i Milano 9-13 september.

Fysioterapeuter fick pris på världskongress

2017-09-12
Under WCPT:s kongress i Sydafrika i somras, prisades tre svenska fysioterapeuter för sin forskning. En av dem är Sebastian Buck som var forskaraspirant på Umeå universitet under sitt sista år på grundutbildningen.

Aktuellt

Umeå-studie i fysioterapi topprankas

Umeå-studie i fysioterapi topprankas

Erik Rosendahl och medarbetare vid Umeå universitet ligger bakom en av världens 15 mest betydelsefulla fysioterapistudier genom tiderna. Artikeln, som handlar om hur intensiv träning påverkar äldre människors balans och styrka, anses ha stor betydelse för att utveckla ämnet fysioterapi.