Välkommen till Idrottsmedicinska enheten

Vid Idrottsmedicinska enheten bedrivs både forskning och grundutbildning. Om du som student läser tränarprogrammet kan du efter att du tagit ut din medicine kandidatexamen bygga på din utbildning med en ettårig magisterutbildning i idrottsmedicin

I anslutning till Idrottsmedicinska enheten finns ett väl utrustat idrottslabb, där fysiska tester och forskningsaktivitet är en del av vardagen. Du som studerar vid Idrottsmedicin har i din utbildning tillgång till den kunniga personal, avancerade utrustning och övriga resurser som erbjuds i idrottslabbet.

Fysisk aktivitet - från cell till prestation

Christer Malm tilldelades en professur i idrottsmedicin den 1 juli 2018.

Hans installationstal kommer att handla om fysisk aktivitet:

Människan har utvecklats för att ständigt vara i rörelse, och vi har en stor förmåga att anpassa oss till olika krav på styrka och uthållighet. För att mäta och förstå hur denna anpassning går till – och vilka kopplingar som finns mellan förändringar i cellen till prestation i arbete och idrott – krävs många, och ibland komplexa, analysmetoder.

Tekniska framsteg öppnar ständigt nya dörrar till framtidens kunskap om hälsa och prestation. Utmaningen ligger i att hitta nycklarna till dem.
I sin forskning kombinerar Christer Malm resultat från avancerade molekylärbiologiska analyser av vävnadsprover med mätningar av prestation.

Genom proteomiska metoder – det vill säga genom att studera samtliga proteiner i kroppen – undersöker han hur människan påverkas av träning. En framgångsrik metodutveckling, som kräver mindre ingrepp vid provtagning, öppnar möjligheter till att studera grupper som i dag är svåra att nå, exempelvis elit- idrottare och barn.

Christer Malms forskning används bland annat för att mäta de fysiska krav som ställs på brandmän, och ta fram nya metoder för att spåra doping med anabola steroider och blodtransfusioner.Kontaktinformation

Idrottsmedicinska enheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Gösta Skoglunds väg 33

Tel:  090-786 50 00 vxl