Välkommen till Idrottsmedicinska enheten

Vid Idrottsmedicinska enheten bedrivs både forskning och grundutbildning. Om du som student läser tränarprogrammet kan du efter att du tagit ut din medicine kandidatexamen bygga på din utbildning med en ettårig magisterutbildning i idrottsmedicin

I anslutning till Idrottsmedicinska enheten finns ett väl utrustat idrottslabb, där fysiska tester och forskningsaktivitet är en del av vardagen. Du som studerar vid Idrottsmedicin har i din utbildning tillgång till den kunniga personal, avancerade utrustning och övriga resurser som erbjuds i idrottslabbet.

Ämnet idrottsmedicin

Idrottsmedicinska enheten ingår i institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Idrottsmedicin är den del av medicinsk vetenskap som teoretiskt och praktiskt ägnas åt att ur ett hälsoperspektiv understödja fysisk aktivitet och idrott och att utnyttja träning som ett hjälpmedel att utveckla och upprätthålla fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet är  tvärvetenskapligt och innehåller psykologi, anatomi, traumatologi (läran om skador), medicin och fysiologi.


Kontaktinformation

Idrottsmedicinska enheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Gösta Skoglunds väg 33

Tel:  090-786 50 00 vxl