Välkommen till enheten för rehabiliteringsmedicin!

Rehabiliteringsmedicin är en klinisk specialitet och ett ämnesområde inom medicinsk forskning. På enheten bedrivs forskning samt hålls föreläsningar för studenter på bl.a. läkarprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och sjukgymnastikprogrammet.

Vår utbildning och forskning fokuserar mycket på konsekvenser av neurologiska sjukdomar och skador i patientens vardag. Långvarig smärta är ett annat centralt område inom rehabiliteringsmedicin.

Det övergripande syftet är att finna metoder för att minimera begränsningar och att maximera funktionsförmåga, delaktighet, livskvalitet och livstillfredsställelse.

Nyheter från institutionen

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

bjorkloven.com: Fys- och målvaktstränare till juniorerna

2018-06-01
Joakim Lehto, student vid Tränarprogrammet med inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi vid Umeå universitet, är klar som fys- och målvaktstränare för Bjöklövens U16 upp till J20. Till hösten påbörjar Joakim sitt tredje läsår vid sitt utbildningsprogram.

Projektarbeten presenterades för allmänheten

2018-05-30
Arbetsterapeutstudenter presenterade i slutet av maj i en galleria i Umeå, sina avslutande projekt innan examen. De fem innovations- och förändringsprojekten spände brett, från 3d-teknik till friluftsaktiviteter för personer med neurologiska skador och sjukdomar.