Välkommen till enheten för rehabiliteringsmedicin!

Rehabiliteringsmedicin är en klinisk specialitet och ett ämnesområde inom medicinsk forskning. På enheten bedrivs forskning samt hålls föreläsningar för studenter på bl.a. läkarprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och sjukgymnastikprogrammet.

Vår utbildning och forskning fokuserar mycket på konsekvenser av neurologiska sjukdomar och skador i patientens vardag. Långvarig smärta är ett annat centralt område inom rehabiliteringsmedicin.

Det övergripande syftet är att finna metoder för att minimera begränsningar och att maximera funktionsförmåga, delaktighet, livskvalitet och livstillfredsställelse.

Nyheter från institutionen

Arbetsterapeututbildning i Umeå fyller halvsekel

2018-09-19
I år är det 50 år sedan de första arbetsterapeuterna utbildades i Umeå. Därmed har Umeå haft utbildning under halva den tid som arbetsterapeut har funnits i världen som eget yrke.

Illegala vapen och självmord stora problem

2018-08-30
Bland dödliga skottskador utgör självmord den största gruppen i Sverige, följt av mord och dråp. Däremot är dödsolyckor till följd av misstag och vådaskjutningar ovanliga och har dessutom minskat så att de nu ligger nära nollvisionen. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.


Britt-Marie Stålnacke, Rehabmedicin

Bild: Umeå universitet

Kontaktinformation

Enheten för rehabiliteringsmedicin
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Rehabiliteringsmedicin, Köksvägen 11, 907 37 UMEÅ, Norrlands universitetssjukhus

Tel:  +46 (0)90 785 69 97

Kontaktformulär