Till umu.se

Välkommen till enheten för rehabiliteringsmedicin!

Rehabiliteringsmedicin är en klinisk specialitet och ett ämnesområde inom medicinsk forskning. På enheten bedrivs forskning samt hålls föreläsningar för studenter på bl.a. läkarprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och sjukgymnastikprogrammet.

Vår utbildning och forskning fokuserar mycket på konsekvenser av neurologiska sjukdomar och skador i patientens vardag. Långvarig smärta är ett annat centralt område inom rehabiliteringsmedicin.

Det övergripande syftet är att finna metoder för att minimera begränsningar och att maximera funktionsförmåga, delaktighet, livskvalitet och livstillfredsställelse.

Nyheter från institutionen

Praktiskt stöd för återgång till arbete

2017-11-23
Att komma tillbaka till jobbet efter utmattning, psykisk ohälsa eller långvarig smärta kan kännas svårt för både den som drabbats och för arbetsgivaren. Nu har en praktisk handledning vid återgång till arbete tagits fram av forskare vid Umeå universitet.

Arbetsgivare får hjälp att hjälpa utbrända

2017-11-10
Det är arbetsplatsen som måste åtgärdas för att personer med utmattningssyndrom ska kunna komma tillbaka. Arbetsgivare behöver konkret hjälp och praktiska redskap, säger Therese Eskilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, till SVT Västerbotten. Hon har utarbetat en metodbok som ...

Umeåprofessor ska leda vetenskapligt programråd i världsförbund för fysioterapi

2017-11-06
Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, blev nyligen vald till att som ordförande leda det internationella vetenskapliga programrådet inför nästa världskongress för World Confederation for Physical Therapy (WCPT).