Till umu.se

Välkommen till enheten för rehabiliteringsmedicin!

Rehabiliteringsmedicin är en klinisk specialitet och ett ämnesområde inom medicinsk forskning. På enheten bedrivs forskning samt hålls föreläsningar för studenter på bl.a. läkarprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och sjukgymnastikprogrammet.

Vår utbildning och forskning fokuserar mycket på konsekvenser av neurologiska sjukdomar och skador i patientens vardag. Långvarig smärta är ett annat centralt område inom rehabiliteringsmedicin.

Det övergripande syftet är att finna metoder för att minimera begränsningar och att maximera funktionsförmåga, delaktighet, livskvalitet och livstillfredsställelse.

Nyheter från institutionen

8 nya platser på läkarprogrammet 2018

2017-09-21
Regeringen satsar i höstbudgeten på att bygga ut landets läkarprogram. Umeå universitet får 8 av de 40 nybörjarplatser som inrättas på läkarprogrammen nästa år.

Prisat abstrakt om KOL-vård

2017-09-19
Sara Lundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, har tilldelats ett resestipendium för bästa abstrakt. Det skedde i samband med ERS, European Respiratory Society, internationella kongress i Milano 9-13 september.

Fysioterapeuter fick pris på världskongress

2017-09-12
Under WCPT:s kongress i Sydafrika i somras, prisades tre svenska fysioterapeuter för sin forskning. En av dem är Sebastian Buck som var forskaraspirant på Umeå universitet under sitt sista år på grundutbildningen.