Till umu.se

Välkommen till enheten för rehabiliteringsmedicin!

Rehabiliteringsmedicin är en klinisk specialitet och ett ämnesområde inom medicinsk forskning. På enheten bedrivs forskning samt hålls föreläsningar för studenter på bl.a. läkarprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och sjukgymnastikprogrammet.

Vår utbildning och forskning fokuserar mycket på konsekvenser av neurologiska sjukdomar och skador i patientens vardag. Långvarig smärta är ett annat centralt område inom rehabiliteringsmedicin.

Det övergripande syftet är att finna metoder för att minimera begränsningar och att maximera funktionsförmåga, delaktighet, livskvalitet och livstillfredsställelse.

Nyheter från institutionen

Ny partner i forskarskola om åldrande och hälsa

2018-02-08
Umeå universitet har ansökt om och blivit antaget som partneruniversitet till en tvärvetenskaplig, nationell forskarskola om åldrande och hälsa - SWEAH.

Skallskada ökar demensrisk efter 30 år

2018-01-30
En traumatisk hjärnskada efter till exempel slag mot huvudet ger en förhöjd risk att insjukna i demens så länge som 30 år efter själva skadan. Det visar en ny studie vid Umeå universitet där forskarna har följt sjukdomshistorien för 164 000 personer som drabbats av skallskador.

Kliniska forskare får WCMM-medel för postdoktoral meritering

2018-01-19
Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, har beviljat 11 läkare tidigt i den kliniska karriären 4-åriga forskningsförordnanden (50 procent) med/eller driftstöd á 2 miljoner kronor.