Forskning

Forskningen inom institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering omfattar skilda ämnesområden inom arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, idrottsmedicin, rehabiliteringsmedicin, och rättsmedicin.

Information om de olika enheternas forskning finner du på respektive enhets sida:

ArbetsterapiFysioterapiGeriatrikIdrottsmedicinRehabiliteringsmedicinRättsmedicin

Vid institutionen finns stöd för såväl etablerade forskare som för forskarstuderande. Ett forskningsråd med representanter från alla enheter träffas regelbundet.

De flesta typer av forskningsmaterial är allmänna handlingar och måste arkiveras. För dig som forskar finns häftet Arkivhandbok för forskningsmaterial som beskriver regler för arkivering och gallring av forskningsmaterial. Läs mer om detta.

Institutionen tillhör medicinska fakulteten. På fakultetens hemsida kan man bland annat se vilka forskarkurser som finns och när de ges.


Kvinna vid dator

Bild: Mattias Pettersson