Om institutionen

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bildades 1 januari 1999 och består av ämnena Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Medicinsk Rehabilitering och Rättsmedicin.

Institutionen har klinisk inriktning och innehåller enheter som arbetar med forskning och utbildning inom Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin. Några av enheterna är direkt anslutna till motsvarande klinik vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Institutionen ger utbildning inom flera grundutbildningsprogram och är ansvarig för både arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet och tränarprogrammet. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten.

Enheter
ArbetsterapiFysioterapiGeriatrikIdrottsmedicinRehabiliteringsmedicinRättsmedicin