Kalendarium

September 2018

13 september kl 13.00–14.00

Madeleine Blusi: "To recruit research participants among older people - challenges, methods and surprises".

Seminarium Varmt välkommen till plan 4 och till CEDAR:s seminarium. Denna torsdag hälsar vi Madeleine Blusi välkommen som föreläsare vid seminariet. Hon kommer att prata om utmaningar, metoder och överraskningar vid rekrytering av deltagare till åldrandeforskning.

14 september kl 09.00–12.00

Mensura Junuzovic - rättsmedicin

Disputation Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention.

28 september kl 13.00–16.00

Elisabeth Pietilä-Holmner - rehabiliteringsmedicin

Disputation Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på primärvård.


Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp