Kalendarium

September 2018

14 september kl 09.00–12.00

Mensura Junuzovic - rättsmedicin

Disputation Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention.

28 september kl 13.00–16.00

Elisabeth Pietilä-Holmner - rehabiliteringsmedicin

Disputation Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på primärvård.

29 september kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!


Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp