Anders Rietz, läkare

Rättsmedicin Anknuten

Ingela Lagerqvist, universitetsadjunkt

Brandskyddsombud Internationell kontaktperson

Fysioterapi

Johanna Loisel, läkare

Rättsmedicin Anknuten

Johanna Wahlin, läkare

Anknuten Geriatrik

Linda Spinord, doktorand

Rehabiliteringsmedicin Anknuten

Lisbeth Wikström-Frisen, universitetsadjunkt

Studievägledare Internationell kontaktperson

Idrottsmedicin

Xiaolei Hu, forskare

Rehabiliteringsmedicin Anknuten

Prefekt Ann Sörlin
Ställföreträdande prefekt Margareta Lindberg
Avdelningschef Anders Eriksson
Enheten för Rättsmedicin
Apostolos Theos
Enheten för Idrottsmedicin
Birgit Enberg
Enheten för Fysioterapi
Britt-Marie Stålnacke
Enheten för Rehabiliteringsmedicin
Peter Nordström
Enheten för Geriatrik
Ulla Nygren
Enheten för Arbetsterapi
Studierektor Birgit Enberg
Enheten för Fysioterapi
Ulla Nygren
Enheten för Arbetsterapi
Studievägledare Carin From
Enheten för Fysioterapi
Elin Granholm Valmari
Enheten för Arbetsterapi
Lisbeth Wikström-Frisen
Enheten för Idrottsmedicin
Administratör Anna Nyman
Enheten för Rättsmedicin
Britt-Marie Eliasson
Institutionssamordnare
Chatarina Carlen
Enheten för Geriatrik
Christina Jacobsson
Ekonomisamordnare
Christina Lindberg
Enheten för Arbetsterapi
Ewa Johansson
Enheten för Idrottsmedicin
Marie Blomqvist Larsson
Enheten för Fysioterapi
Internationell kontaktperson Anncristine Fjellman-Wiklund
Enheten för Fysioterapi
Caroline Fischl
Enheten för Arbetsterapi
Ingela Lagerqvist
Enheten för Fysioterapi
Lisbeth Wikström-Frisen
Enheten för Idrottsmedicin
IT-ansvarig Larry Fredriksson
Katalogansvarig Christina Lindberg
Webbansvarig Britt-Marie Eliasson
Inst för samhällsmedicin och rehabilitering
Arbetsmiljöombud Elin Granholm Valmari
Enheten för Arbetsterapi
Therese Eskilsson
Enheten för Fysioterapi
Brandskyddsombud Ingela Lagerqvist
Enheten för Fysioterapi

Kontaktinformation

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Besöksadress