För våra studenter

Att studera vid Umeå universitet

Unikt för Campus vid Umeå universitet är att de flesta utbildningarna finns samlade inom gångavstånd, och i hjärtat av Campus hittar du universitetsbiblioteket där du kan låna kurslitteratur eller hitta en avskild studieplats. Även IKSU sport erbjuder studieplatser i entréhallen.

För dig som söker stöd för dina studier i samband med dyslexi eller annan funktionsnedsättning

Lärplattformar

Vid institutionen använder vi lär- och samarbetsplattformen Cambro i undervisningen. Du loggar in med din CAS-användare.

Annan viktig information

Information om utbetalning av ersättning till student

Umeå universitet har bytt bank från Nordea till Danske Bank för utbetalning av ersättning/lönemedel. Du ska logga in i Danske bank (se länk här nedan) för att där registrera dina uppgifter

Instruktioner för registrering av bankkonto i Danske Bank

Danske Bank

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Blankett för ersättning till studerande (t.ex. resor och boende vid VFU - i Wordformat

Blankett för ersättning till studerande (t.ex. resor och boende vid VFU - i PDF-format)

Information om hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom med fak

Likabehandling

Vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering har Gunilla Stenberg utsetts att vara ansvarig och kontaktperson för likabehandlingsfrågor. Utgångspunkten för arbetet med likabehandling vid Umeå universitet är att alla anställda och studenter ska ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor vid Umeå universitet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder

Annan viktig information

Studentportalen- Information och tjänster som riktar sig till dig som student vid Umeå universitet. Du kan bland annat se dina studieresultat, skriva ut intyg, nå din mail, söka böcker och mycket annat.För studenten- Här hittar du information om vem du kan vända dig till om du t.ex. behöver hälsoråd eller om du behöver hjälp med IT-frågor.

Kursplanesök - här kan du söka efter kursplaner antingen via kurskod eller kursbenämning.

Umeå universitets regelverk
- här kan du bl.a. läsa om kombinationen av studier vid Umeå universitet och elitidrott

Övriga blanketter för studenter

Ansökan om studieuppehåll OBS! Ny blankett fr.o.m. HT-16.

Läs mer om studieuppehåll och CSN

Anmälan av studieavbrott OBS! Ny blankett fr.o.m. HT-16

Läs mer om studieavbrott och CSN

Ansökan förtur vid praktik

Intyg förtur vid praktik

Blankett för byte av personnummer

Ansökan om anstånd att påbörja utbildning

Om du vill anmäla dig till och läsa mer än 45 högskolepoäng/termin vid Umeå universitet kan du ansöka om parallelläsning. Du ska ha godkända resultat på minst 60 hp för att kunna få parallelläsning beviljat.


Logga in i Alumninät

Logga in

Gå med