Till umu.se

Programvägledare och studentexpedition

Programvägledare finns vid enheterna för arbetsterapi och fysioterapi. Studerande vid enheterna Geriatrik, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin vänder sig till Umeå universitets centrala studievägledning vid studentcentrum.

Programvägledare:

Arbetsterapeutprogrammet:
Bertil Sawert
Tel: 090-786 91 34
E-post: bertil.sawert@occupther.umu.se

Masterprogram inom arbetsterapi:
Margareta Lindberg
Tel: 090-786 98 96
E-post: margareta.lindberg@occupther.umu.se

Fysioterapeutprogrammet:
Carin From
Tel: 090-786 98 80
E-post: carin.from@umu.se

Masterprogram inom fysioterapi:
Börje Rehn
Tel: 090-786 9319
E-post: borje.rehn@umu.se

Tränarprogrammet och magisterprogrammet i idrottsmedicin:
Britt-Marie Eliasson
Tel: 090-786 6605
E-post: britt-marie.eliasson@umu.se

Studentexpedition:

Arbetsterapi:
Christina Lindberg
tel 090-786 98 93
E-post: christina.lindberg@umu.se

Fysioterapi:
Marie Blomqvist Larsson
tel 090-786 92 66
fax 090-786 92 67
E-post: marie.blomqvist.larsson@umu.se

Idrottsmedicin:
Ewa Johansson
tel 090-786 7729
E-post: ewa.johansson@umu.se


Central studievägledning

Studentcentrum

Vinter

Bild: Wilhelmina Schedin