Program inom institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Institutionen ansvarar för programmen inom ämnena Arbetsterapi, Fysioterapi och Idrottsmedicin, både på grund- och avancerad nivå.

Enheterna Geriatrik, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin undervisar på läkarlinjen.

Program Poäng Termin Nivå Ort
Arbetsterapeutprogrammet 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Arbetsterapeutprogrammet 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Arbetsterapeutprogrammet 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Fysioterapeutprogrammet 180.0 Vt-17 Grund Umeå
Fysioterapeutprogrammet 180.0 Ht-16 Grund Umeå
Fysioterapeutprogrammet 180.0 Vt-18 Grund Umeå
Fysioterapeutprogrammet 180.0 Ht-17 Grund Umeå
Fysioterapeutprogrammet 180.0 Ht-18 Grund Umeå
Magisterprogram i arbetsterapi 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Magisterprogram i bildterapi 60.0 Vt-17 Avancerad Umeå
Magisterprogram i Fysioterapi 60.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Magisterprogram i idrottsmedicin 60.0 Ht-16 Avancerad Blandade orter
Magisterprogram i idrottsmedicin 60.0 Ht-17 Avancerad Blandade orter
Magisterprogram i idrottsmedicin 60.0 Ht-18 Avancerad Umeå
Masterprogram i arbetsterapi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i arbetsterapi 120.0 Ht-18 Avancerad Umeå
Masterprogram i arbetsterapi 120.0 Ht-17 Avancerad Umeå
Masterprogram i Fysioterapi 120.0 Ht-18 Avancerad Umeå
Masterprogram i Fysioterapi 120.0 Ht-16 Avancerad Umeå
Masterprogram i Fysioterapi 120.0 Ht-17 Avancerad Umeå

Vårdvet_Grupparb_Arbetsterapi 01

Bild: Mikael Lundgren